Самые известные бриллианты света

Každý diamant má svůj příběh.jpg

 

Cullinan


Diamant-Cullinan.gif

Cullinan je dosud největším nalezeným diamantem.
 
Jeho velikost je přirovnávána ke grapefruitu. Byl nalezen v Jižní Africe roku 1905 a své jméno dostal podle zakladatele dolu Thomase Cullinana. Jeho hmotnost v surovém stavu dosáhla neuvěřitelných 3 106 karátů. V této podobě však již neexistuje, protože byl později rozřezán na 105 částí. Dva největší kameny Cullinan I (530,20 ct) a Cullinan II (317 ct) jsou součástí anglických korunovačních klenotů. 
Cullinan is the largest diamond which has ever been found. Its size is compared to a grapefruit. It was found in South Africa in 1905 and got its name after Thomas Cullinan, the founder of  the mine. Its weight in raw state reached fabulous 3,106 carats. In this form however it does not exist any more, as it was cut into 105 parts later.

The two largest stones, Cullinan I (530.20 carats) and Cullinan II (317 ct), form the part of the English Crown Jewels.

 

 

 

 

Excelsior


Diamant-Excelsior.jpg

Jedná se o pravděpodobně druhý největší objevený drahokam.
 
Tento vysoce čistý, modrobílý kámen byl nalezen v roce l893 jihoafrickým důlním dělníkem. Surový diamant vážil 995,2 karátů a měl poměrně neobvyklý tvar – byl plochý na jedné straně a ostrý na straně druhé.
 
Excelsior byl rozřezán na několik částí. Tři velké kusy vážily 158, 147 a 130 karátu. Menší kousky měly od 70 až po 1 karát. Celková váha takto vzniklých diamantů byla 373,75 karátů. To znamená, že ztráta rozřezáním a broušením byla 63% hmotnosti. Proč bylo rozhodnuto tak velký a krásný diamant rozřezat na kousky, zůstává nejasné. Vzniklé diamanty jsou pojmenovány Excelsior I, Excelsior II atd.
 
Tyto diamanty byly rozprodány samostatně. Některé koupila společnost Tiffany and Co, další prý koupila společnost De Beers.

It is probably the second largest unearthed gem. This highly pure blue-white stone was found in l893 by a South African mine worker.

The rough diamond weighed 995.2 carats and was of rather unusual shape - it was flat on one side and sharp on the other. Excelsior was cut into several parts. Three large pieces weighed 158, 147 and 130 carats. The smaller pieces were from 70 to 1 carat. The total weight of the diamonds so created was 373.75 carat, which means that the loss by cutting and grinding was 63% of the weight.

Why was it decided to cut such a large and beautiful diamond into pieces, remains unclear. The resulting diamonds are named Excelsior I, Excelsior II, etc. These diamonds were sold separately. Some of them were bought by Tiffany and Co., other ones were allegedly purchased by De Beers.

 

Velký magnát


Diamant-Velký magnát.jpg

Velký magnát je třetím největším světovým drahokamem.
 
Jméno získal po předčasně zesnulé ženě mogulského vládce indického území Šáhdžáhána.Kámen byl nalezen v polovině 17. století. Kde se diamant nachází nyní, není známo. Zaznívají i názory, že už byl dávno rozřezán na menší kameny.

Big Magnate is the world's third largest gem stone in the quality of diamond. It got its name after the early deceased wife of Mughal Emperor of Shahjahan Territory of India.

The stone was found in the middle of the 17th century. Where the diamond is now, it is not known; while such opinions can be heard that it had been cut into smaller stones long time ago.

 

 

 

 

Koh-i-Noor


Diamant-Koh-i-Nor.jpg

Koh-i-Noor znamená v překladu "Hora světa".
 
Historie jednoho z nejslavnějších diamantů se s lidskými osudy údajně prolíná už po dva tisíce let. S mnohem větší jistotou však víme, že od 14. století byl v držení indických a perských vládců.
 
Do Anglie se dostal v roce 1850 jako odškodné pro Východoindickou společnost, která jej darovala královně Viktorii. Ta diamant nechala vybrousit a obdarovala jím manželku britského panovníka.
 
Královna Alžběta jej roku 1936 dala vsadit do královské koruny a dodnes je střežen v Londýně s ostatními britskými korunovačními klenoty.

KOH-I-NOOR in translation means "Mountain Of The World". History of one of the most famous diamonds is pretended to be interwined with human fates for two thousand years already. But with much more confidence we know that it was in the possession of Indian and Persian rulers since the 14th century.

It came to England in 1850 as compensation for the East Indian Company, which donated it to Queen Victoria. She got the diamond brushed and gave it as a present to a wife of British Monarch.

Queen Elizabeth had it set into the royal crown in 1936 and it is guarded in London together with the other British Crown Jewels till today.

 

 

 

 

De Beers Millenium Star


Diamant-DeBeers.jpg

De Beers Millenium Star je podle některých znalců nejkrásnější diamant, který lze vůbec spatřit.
 
Byl nalezen v Kongu v 80. letech minulého století a jeho tvarování zabralo více než tři roky. Výsledkem je 203 karátový kámen, který je natolik dokonalý, že prakticky nelze vyčíslit jeho cenu.

De Beers Millennium Star is according to some experts the most beautiful diamond that can ever be seen. It was found in Congo in the eighties of the last century and its shaping took more than three years. The result is a 203 carat stone, which is so perfect that it is practically impossible to quantify its value.


 

 

 

 

 

 

Diamant Hope


Diamant-Hope.jpg

Diamant HOPE ("Naděje") je opředen asi nejdramatičtější legendou.

Je uchován ve Smithsonian Institute ve Washingtonu. Kámen pochází z Indie, kde byl ukraden ze sochy boha Ráma-Síty. Říká se že tento bůh uvalil na kámen kletbu. V 17. století přivezl z Indie tento kámen francouzský cestovatel Jean Baptiste Tavernier, jenž jej s tučným ziskem prodal králi Ludvíku XIV.

Tavernier utrženými penězi splatil rodinné dluhy a s vidinou dalšího dobrého obchodu se vydal zpět do Indie. Tam ho nečekalo žádné štěstí, neboť jej roztrhala smečka psů. 

Kámen byl součástí francouzských korunovačních klenotů, ale královskému rodu Bourbonů mnoho štěstí nepřinesl. V době Francouzské revoluce nejenže byl ukraden, ale král Ludvík XVI. byl spolu s manželkou Marií Antoinettou popraven.

 

Diamant se později objevil v Amsterdamu na přebrus. Ukradl jej však brusířův syn, který pod tíhou odpovědnosti za otcovu smrt spáchal sebevraždu.

V roce 1830 diamant získal velmi bohatý bankéř Henry Hope a od té doby nese jeho jméno. Kletba stíhající majitele kamene však zasáhla celou jeho rodinu, a proto byl diamant opět prodán a to několikrát. Různé pohromy pronásledovaly i další majitele.

Jedinou osobou, kterou nestihla žádná pohroma nebo neštěstí byl americký věhlasný klenotník Harry Winston,  který věnoval diamant  Smithsonovu  Institutu, kde se nachází dodnes.

Darováním tohoto kamene byla zrušena veškerá kletba.

The diamond HOPE is storied with the probably most dramatic legend. It is preserved in the Smithsonian Institute in Washington.


It was discovered in India, where it was later in the 17th century bought by the French traveler Jean Baptiste Tavernier, who sold it later to King Louis XIV.

Tavernier paid off his family debts with the money obtained and set back for India with a vision of another bargain. But no happiness expected him there, because a pack of dogs tore him apart.

The stone formed a part of the French crown jewels, but it did not bring much luck to the royal dynasty of Bourbons. During the French Revolution not only that it disappeared, but the king Louis XVI together with his wife Marie Antoinette were executed.

The Diamond appeared for re-brushing in Amsterdam later. But the grinder's son stole it, who under the weight of responsibility for the death of his father committed suicide.

In 1830 the diamond was gained by a wealthy merchant Henry Hope. But the curse chasing the owners of the stone hit his entire family, so the diamond was sold again.

Various disasters victimized also further owners. Finally, American jeweler H. Winston acquired the diamond into his ownership and donated it to the Smithsonian Institute.