Stalo se v CABRHA diamonds

Co všechno je drahý kámen?

13.04.2015
Diamant Cullinan

Drahé kameny provázejí lidstvo od samotných počátků civilizace. Byly jim přisuzovány léčivé či magické schopnosti, byly a jsou symbolem společenského postavení a moci, jejich estetické vlastnosti jsou využívány od pradávna v umění i běžném životě. Ne vždy však a ne všude však „drahý kámen“ znamenal totéž.

Drahé kameny provázejí lidstvo od samotných počátků civilizace. Byly jim přisuzovány léčivé či magické schopnosti, byly a jsou symbolem společenského postavení a moci, jejich estetické vlastnosti jsou využívány od pradávna v umění i běžném životě. Ne vždy však a ne všude však „drahý kámen“ znamenal totéž.

V Evropě byly v minulosti považovány za drahé kameny jen některé minerály (diamant, spinel, turmalín, granát…). Těm se společně říkalo drahokamy. Skupina měla několik společných vlastností, např. tvrdost, vysoký lesk i lom světla. Na pomyslném cenovém žebříčku stály tzv. polodrahokamy, nerosty, které požadovaným kritériím ne zcela vyhovovaly. Přirozeně se jich v přírodě vyskytovalo větší množství (opál, olivín, různé odrůdy křemene…). A nejníže stály tzv. ozdobné kameny. Většinou neprůhledné minerály a horniny, které byly nacházeny také ve větších kusech, ale pro své estetické vlastnosti byly vhodné pro výrobu ozdobných předmětů.

Dnes se již rozdělení drahých kamenů na drahokamy, polodrahokamy a ozdobné kameny neužívá. Toto rozdělení bylo málo specifické a právě kvůli nejasnému vymezení se začal užívat technický termín drahý kámen. Mezinárodní klenotnická konfederace (CIBJO) uznává jako drahé kameny od roku 2006 více než 100 různých minerálních druhů.

Jak dělíme drahé kameny?

Tak jako tak, drahý kámen musí splňovat určitá kritéria. Musí být v přírodě vzácný, ale také trvanlivý a odolný. Nesmíme pominout estetickou hodnotu, jednoduše řečeno – musí být také hezký, líbivý. Dnes rozdělujeme drahé kameny do tří kategorií:

  • Diamant. Jako jediný z drahých kamenů má svůj vlastní systém hodnocení barvy, čistoty a kvality výbrusu. Diamant má prostě mezi drahými kameny výsostné postavení.

  • Velká trojka barevných drahých kamenů neboli rubín, safír a smaragd. Ostatní drahé kameny významně převyšují svými vlastnostmi, proto je významně vyšší také jejich cena. Jsou v přírodě velmi vzácné, velice krásné a rubín se safírem (odrůdy korundu) jsou navíc také velmi odolné.

  • Ostatní drahé kameny.

Další z možností dělení drahých kamenů je podle barvy. Barva je vlastnost rozpoznatelná na první pohled a u barevných kamenů je nejdůležitějším kritériem kvality. Barva je také aspekt, který často rozhoduje o oblíbenosti kamenů v jednotlivých regionech a historických epochách.

Barva je ovšem také velice subjektivní k posuzování. Záleží např. na osvětlení, ale jeden minerál může mít také mnoho barevných variant (korund – červený rubín, modrý safír, bezbarvý leukosafír…). Ke změnám barvy může docházet také uměle, např. působením vysokých teplot nebo vystavení radioaktivnímu záření. Kámen s přírodní výslednou barvou a kámen s toutéž barvou uměle dosaženou se liší i cenově, vzácnější a tedy i dražší budou vždy kameny přírodní.